Automatiseer en digitaliseer uw bedrijfsprocessen op een veilige manier en geef uzelf een voordeel ten opzichte van de concurrentie.

Digitale transformatie gaat over het verbeteren van uw bedrijfsprestaties in plaats van implementeren van technologie.

Het is daarom belangrijk dat u eerst al uw bedrijfsprocessen en doelstellingen in kaart brengt voordat u technologie toepast. Uw ideale businessmodellen en processen moeten leidend zijn aan de technologie en niet andersom.

Een bedrijf kan maar een beperkt aantal transformatieprojecten binnen een bepaalde tijdspanne aan. Wees daarom selectief en bepaal waar uw hoogste rendement ligt.

De kwetsbaarheid van bedrijfprocessen, computersystemen en vooral van de digitale gegevens wordt steeds groter door de toenemende digitale transformatie.

Cybercriminaliteit zorgt er inmiddels voor dat ondernemingen meer en meer financiële schade en reputatie oplopen.

Tot voor kort bestond security vooral uit het aanleggen van een verdediging rondom een computernetwerk. Deze benadering is niet meer van toepassing. Tegenwoordig moeten er op verschillende niveaus meerdere beveiligingsmaatregelen genomen worden.

Een goed voorbeeld hiervan zijn medewerkers die vaak onbedoeld een zwakke schakel vormen in de beveiliging. Zorg ervoor dat uw medewerker een “human firewall” wordt voor de digitale gegevens van uw organisatie.