BE AWARE! CONNECT WITH CARE!

Geadvanceerde Beveiligingsdiensten

ARCOLOS combineert méér dan 20 jaar ervaring in verschillende informatica domeinen. Wij zijn gedreven om te leren en zijn gepassioneerd door technologie.

Informatiebeveiliging gaat om een heleboel verschillende dingen, waaronder beveiligen van wachtwoorden, ongeoorloofd toegang tot documenten en privileges tot applicaties, e-mail oplichting en vele andere toepassingen.

Aangezien de meeste ondernemingen een beroep doen op hun computer voor het merendeel van hun dagelijkse communicatie en behoeften, moet men voorzichtig zijn bij het gebruik van de computer in het algemeen. Om beveiligingsdiensten begrijpbaar te maken moeten we meer dan 20 jaar terug gaan in de tijd. De meeste ondernemingen deden hun administratie op computer, veel documenten werden in die tijd nog afgedrukt op papier.

Afhankelijk van de confidentialiteit werden deze documenten geordend in een kast die gebruikt werd door alle medewerkers, in een kast achter slot en grendel of in het archief ergens in de kelder. Het ordenen van documenten is in de eerste plaats niet alleen een administratieve noodzaak, maar in sommige gevallen is het ook een wettelijke verplichting.

Denk bijvoorbeeld maar aan boekhoudkundige documenten, betalingsbewijzen, curriculum vitae's van potentiele medewerkers, loonfiches van medewerkers, documenten aangaande sociale zekerheid en veel andere vormen van documenten waar zowel persoonlijke, confidentiële of andere klantgegevens op vermeld staan.

Personeelsleden ordenen documenten niet alleen bij de afsluiting van een dossier, maar ook - en vooral - om ze te kunnen terugvinden wanneer ze deze nodig hebben. Vandaag de dag is deze informatie in de meeste ondernemingen aanwezig in digitale vorm. Een goed en efficicent proces moet ervoor zorgen dat de digitale informatie op een geordende en toegankelijke wijze aanwezig zijn in de verschillende diensten van een onderneming. Dit is niet altijd eenvoudig te realiseren vooral door het feit dat documenten niet fysisch maar virtueel (digitaal) op een folder opgeslagen worden.

De daders die gevoelige bedrijfsinformatie laten lekken blijken vaak (oud-)medewerkers die zich door hun werkgever miskend voelen en uit onvrede interne documenten in het openbaarheid gooien. Niet alle medewerkers hebben uiteraard toegang tot uiterst gevoelige en mediavriendelijke bedrijfsgegevens; toch is de bedrijfsinformatie waar kantoormedewerkers bij kunnen komen al gevoelig genoeg in andermans handen.

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers een voorkeur hebben voor klantendatabases, presentaties, strategische plannen, ondernemingsplannen en plannen voor producten- en diensten. Wanneer deze informatie in de verkeerde handen valt, leidt dit tot aanzienlijke risico's voor het bedrijf: het verliezen van concurrentievoordeel, schade aan merkreputatie en verlies van klantenloyaliteit.

BEVEILIGINGSDIENSTEN

Databeveiliging is de bescherming van computergegevens tegen risico's zoals gegevensverlies, onbevoegde gebruik of misbruik ervan. Breng daarom alle gevoelige informatie van uw onderneming in kaart. Om welke gegevens dit precies gaat, verschilt van onderneming tot onderneming, maar denk onder andere aan loonfiches, klantencontracten, financiële gegevens, enzovoort. De indeling van de gegevens helpen bepalen welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn om deze gegevens te beschermen. Het toekennen van classificatieniveaus aan data en/of informatiesystemen is van groot belang, omdat daarmee het vereiste beschermingsniveau kenbaar gemaakt wordt. Systeembeheerders zijn meestal niet bekend met de inhoud en de waarde van data. Daarom start het classificatie proces vanuit de eigenaar van de informatie in een onderneming. ARCOLOS kan een studie uitvoeren en uw beveiligingsincidenten beoordelen, wij doen aanbevelingen rond processen met betrekking tot het beveiligen van uw ondernemingsgegevens. Aan de hand hiervan bepalen wij welke beveiligingseisen gelden en welke technische maatregelen moeten genomen worden. De aanbevolen beveiligingsacties kan u dan zelf uitvoeren op uw computersystemen